Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelupyyntöjärjestelmä Requeste

 


Asiakkaiden (opiskelijat, henkilökunta ja sidosryhmät) lähettämät ongelmakuvaukset ja kysymykset käsitellään palvelupyyntöinä, jotka rekisteröidään Requeste-palvelupyyntöjärjestelmään.  Sama järjestelmä kirjaa muidenkin Metropolian palveluorganisaatioiden kuten kiinteistöpalveluiden ja kirjaston toimeksiantoja. Järjestelmään liitetään lähitulevaisuudessa myös muita Metropolian toimintoja.

Vaikka palvelupyyntö voidaan jättää myös sähköpostitse, ja kasvokkainkin, sen nopean käsittelyn takeena on suoraan järjestelmään asiakaspalveluliittymästä tehty yksityiskohtainen ongelman kuvaus. Katso kohta: Miten tehdään hyvä palvelupyyntö

...

  • ruudunkaappaus (käynnistä Word, klikkaa virheilmoituksen tai ongelman sisältävää ikkunaa, paina ALT+PrtSc, klikkaa Wordiä ja  liitä kaappaus dokumenttiin (CTRL V))
  • Snipping Tool ohjelman avulla saat rajatun kuvan ongelmasta.
  • digikameran kuva saatta auttaa jossain ongelmassa. Kuvat Kuva tulee lähettää JPG-muotoisina, ei BMP-muotoisina.

...

  • jossakin tunnetussa tiedostomuodossa, kuten JPG tai PNG.


Service Requests