Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vaikka palvelupyyntö voidaan jättää sähköpostitse, puhelimitse ja kasvokkainkin, sen nopean käsittelyn takeena on suoraan järjestelmään asiakaspalveluliittymästä tehty yksityiskohtainen ongelman kuvaus. Katso kohta: Miten tehdään hyvä palvelupyyntö

...