Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
UKK logo
UKK logoInclude Page
UKK TOP-10
UKK TOP-10

Uusimmat tiedotteet

Blog Posts
max2
sortmodified
reversetrue
contenttitlesAihepiiriSelite

Tekninen tuki
Helpdeskin tukeen liittyvät asiat, esim. ohjeet palvelupyynnön tekemiseen, etätukeen ja lisätietojen lähettämiseen.

Käyttäjätunnus ja kirjautuminen
Metropolian käyttäjätunnukseen ja kirjautumiseen liittyvät kysymykset.

Henkilökunta
Erityisesti Metropolian henkilökuntaan liittyvät kysymykset.

Laitteiston tai ohjelman vianmääritys
Metropolian laitteiden tai ohjelmistojen rikkoontumisiin ja vikatilanteisiin liittyvät kysymykset.

Ohjelmistojen asennus ja päivittäminen
Usein käytettyjen, esim. Microsoftin ja Adoben, ohjelmistojen asentamiseen ja päivittämiseen liittyvät kysymykset.

Opintoihin liittyvät palvelut
Opiskelun ja opettamisen digitaalisiin palveluihin liittyvät kysymykset.

Puhelimet
Metropolian työsuhdepuhelimiin ja -liittymiin liittyvät kysymykset.

Sähköposti ja viestintätyökalut

Sähköpostiin ja sähköisen viestinnän työkaluihin (esim. Teams) liittyvät kysymykset.


Tiedostojen jakaminen ja tallennus
Pilvipalveluihin, verkkolevyihin ja tiedostojen tallennukseen yleisesti liittyvät kysymykset.

Tulostaminen ja skannaus
Metropolian kampuksilla tulostamiseen ja skannaukseen liittyvät kysymykset.

Turvallisuus ja yksityisyys
Tietosuojaan, tietoturvaan ja tietojen turvalliseen tallentamiseen liittyvät kysymykset.

Verkkoyhteydet, VPN ja etätyö
Metropolian verkkoihin, VPN-etäyhteyksiin ja etätyöskentelyyn liittyvät kysymykset.

Ääni- ja videoneuvottelut ja luennot


Tapahtumien ja luentojen teknisiin ratkaisuihin ja ohjelmistoihin liittyvät kysymykset.

macOS
Mac-tietokoneisiin ja macOS-ohjelmistoihin ja -käyttöjärjestelmään liittyvät kysymykset.

Muut

Kysymykset, jotka eivät kuulu selkeästi muihin kategorioihin, esim. yksittäisten sovellusten tai palveluiden käyttö, sovellusten erityiset käyttötapaukset tai harvinaiset vikatilanteet.


Kaikki
Luettelo kaikista Metropolian Tietohallinnon UKK-sivuston kysymys-vastaus-pareista.

FAQ – IT Services Frequently Asked Questions