Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

14. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, Microsoft Office 365 on asennettu. Voit käynnistää Office-ohjelmat työpöydällä tai Käynnistä-valikossa sijaitsevista pikakuvakkeista. HUOM: Ensimmäisen käynnistyskerran yhteydessä saattaa tulla ilmoitus "Launching this application has been temporarily blocked so that an installation operation can complete". (ks. ao. kuva) Sulje ilmoitus ja käynnistä kone uudelleen.

Image AddedMiten toimin ongelmatilanteessa?

...