Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...3. Etäyhteyden luvat

TeamViewer-ohjelmalle pitää antaa muutamia oikeuksia etätuen onnistumiseksi.

TÄRKEÄÄ! Accessibility (etähallinta)- ja Full Disk Access (tiedostojen kopiointi)-asetukset vaativat että käyttäjällä on koneeseen admin-oikeudet!

Oletusarvoisesti etäkatselu (Screen Recording) ja etähallinta (Accessibility) on TeamViewer-ohjelmalta kielletty.

...