Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ohjeet uuden aktivointisalasanan saamiseksi ovat samat kuin unohtuneen salasanan tapauksessa.

 


Ottaessaan vastaan käyttöoikeudet opiskelija sitoutuu ammattikorkeakoulun käyttösääntöihin.

...

Salasanan unohtuminen

Valmistuminen 


Students