Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Hakija saa opiskelupaikan ja vastaanottaa sen
  2. Opiskelija saa käyttäjätunnuksen Opiskelija saa ja opiskelijaroolin (opiskelijanumeron) käyttäjätunnukselleen ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi
  3. Opiskelijan tiedot siirtyvät automaattisesti Ammeeseen (käyttäjähallintoon)
  4. Opiskelija aktivoi käyttäjätunnuksen

...