Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
classbbox

Tietoteknisiä ongelmia?

Palvelupyynnöt käyttäjätuelle osoitteessa
https://hd.metropolia.fi


Puhelinpalvelu +358 9 7424 6777
ma-pe 8-16
Joulutauko 23.12.2021 - 2.1.2022


Palvelupisteet ja aukioloajat

...