Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Paina kopiointitilassa Select Color -painiketta paneelista. 
Image Modified

2. Valitse haluamasi väriasetukset
Image Modified

3. Tämän jälkeen voit ottaa kopiosi normaalisti.

...