Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metropolian tietohallinnon ytimekäs tietopaketti tarjoaa eväät onnistuneeseen etätyöskentelyyn:

  • sisäverkon työkalujen käyttö etänä
  • verkkolevyjen toiminta kaukoyhteyksin
  • Googlen ja Microsoftin pilvisovellusten käyttö etänä
  • toiminta ongelmatilanteissa