Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Klikkaamalla taulukossa toimipisteen osoitetta näet toimipisteen sijainnin kartalla sekä muita toimipisteeseen liittyviä tietoja.

...