Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisenssit voidaan aktivoida milloin tahansa, jos niitä on vapaana. Isompi lisenssi voidaan ottaa käyttöön jopa kesken kokouksen tai webinaarin, jos huomataan, että kaikki osallistujat eivät mahdukaan tapahtumaan. Tällaisessa poikkeustilanteessa tulee ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun, joka selvittää lisenssin saatavuuden pääkäyttäjältä.

Kokouksen ja Webinaarin erot

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005474943-Meeting-and-webinar-comparison

Large meeting -lisenssien käyttäminen

Lisenssi annetaan kokouksen hostin (eli kokouksen luojan) käyttäjätunnukselle ja välittömästi tämän jälkeen kyseisen käyttäjän kokousten (menneet, jatkuvat, uudet) osallistujaraja nousee 500 yhtäaikaiseen osallistujaan (normaalista 300:sta). Lisenssin käyttöönotto ei vaadi mitään toimenpiteitä käyttäjältä ja lisenssistä huolimatta kokous on kuin mikä tahansa muu kokous, siihen mahtuu vain enemmän osallistujia.

Zoomin Large Meeting ohje; https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362823-What-is-a-Large-Meeting-

Webinaari-lisenssien käyttäminen

Lisenssejä voidaan käyttää kahdella tapaa

...

Zoomin Webinaari ohje; https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200917029-Getting-Started-With-Webinar

Pilvipalvelu-lisenssi

HUOMIOI! Tämä toiminto ei ole Metropolian Zoomin virallinen toiminto tai palvelu. Metropolian Zoom ei käytä pilvipalvelu-lisenssejä, vaan palvelu tapahtuu On-Prem-lisenssillä. Näistä syistä toiminnolle ei ole ohjeistusta, aktiivista tukea, eikä sen toimivuutta tai jatkuvuutta voida taata.

...