Jos haluat pitää Metropolian Zoomissa Zoom Webinaarin tai Large Meetingin, niin tee asiasta palvelupyyntö Helpdeskiin. Helpdesk selvittää, että onko lisenssejä vapaana ja mikä tapa on paras toteuttaa tilaisuus. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää osallistujamäärään, se yleensä määrittää millä tavalla tilaisuus kannattaa järjestää. Metropolialla on käytössä seuraavat lisenssityypit;

Lisenssit voidaan aktivoida milloin tahansa, jos niitä on vapaana. Isompi lisenssi voidaan ottaa käyttöön jopa kesken kokouksen tai webinaarin, jos huomataan, että kaikki osallistujat eivät mahdukaan tapahtumaan. Tällaisessa poikkeustilanteessa tulee ottaa yhteyttä Helpdeskin puhelinpalveluun, joka selvittää lisenssin saatavuuden pääkäyttäjältä.

Kokouksen ja Webinaarin erot

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005474943-Meeting-and-webinar-comparison

Large meeting -lisenssien käyttäminen

Lisenssi annetaan kokouksen hostin (eli kokouksen luojan) käyttäjätunnukselle ja välittömästi tämän jälkeen kyseisen käyttäjän kokousten (menneet, jatkuvat, uudet) osallistujaraja nousee 500 yhtäaikaiseen osallistujaan (normaalista 300:sta). Lisenssin käyttöönotto ei vaadi mitään toimenpiteitä käyttäjältä ja lisenssistä huolimatta kokous on kuin mikä tahansa muu kokous, siihen mahtuu vain enemmän osallistujia.

Zoomin Large Meeting ohje; https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362823-What-is-a-Large-Meeting-

Webinaari-lisenssien käyttäminen

Lisenssejä voidaan käyttää kahdella tapaa

  1. Lisenssioikeus myönnetään käyttäjälle tilaisuuden ajaksi ja käyttäjä luo itse webinaarin. Käyttäjäjä toimii tällöin webinaarin Hostina.
  2. Käyttäjälle luodaan valmis webinaari, joka on pääkäyttäjän nimissä, jolloin myös lisenssi on pääkäyttäjän nimissä. Käyttäjä toimii tällöin webinaarin Alternative Hostina.

Valittu tapa riippuu siitä, kuinka varattuja lisenssit on kyseisenä ajankohtana.

Zoomin Webinaari ohje; https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200917029-Getting-Started-With-Webinar

Pilvipalvelu-lisenssi

HUOMIOI! Tämä toiminto ei ole Metropolian Zoomin virallinen toiminto tai palvelu. Metropolian Zoom ei käytä pilvipalvelu-lisenssejä, vaan palvelu tapahtuu On-Prem-lisenssillä. Näistä syistä toiminnolle ei ole ohjeistusta, aktiivista tukea, eikä sen toimivuutta tai jatkuvuutta voida taata.

Metropolian käytössä oleva Funet Miitin Zoom-palvelu toimii paikallisilla eurooppalaisilla On-Prem (On-Premises) palvelimilla. Tässä palvelutyypissä ei ole mahdollista tehdä mm. Live-striimejä ulkopuolisiin järjestelmiin kuten YouTubeen. Strategisesti tärkeiden tilaisuuksien tuottamiseksi Metropolialla on toistaiseksi voimassaoleva mahdollisuus siirtää käyttäjiä väliaikasesti pilvipalvelu-lisenssin käyttäjiksi, jotta mm. Live-striimaus toiminto saadaan käyttöön. Jos tarvitset pilvipalvelu-lisenssin tilaisuuden ajaksi käyttöösi, teethän asiasta palvelupyynnön.