Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Käynnistä selain ja ota yhteyttä osoitteeseen http://connect.teamviewer.com/v11
  2. Saat kehotteen tallentaa Teamviewer-ohjelman asennustiedoston (Windows 7) tai ajaa sen (Run)
  3. Kun tallennus on valmis niin napauta "TeamviewerQS.exe" (Jos vaiheessa 2 ) valitsit Run niin ohjelma on käynnistynyt)

  4. Jotta koneeseesi voidaan ottaa etäyhteys niin kuvan mukaiset tiedot (Your Id ja Password) on välitettävä henkilölle joka ottaa etäyhteyden.