Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
classbbox

Hyvä tietää

Pilvipalvelujen muutoksista ja uusista ominaisuuksista raportoidaan muun muassa Upmash-sivulla ja Digiuutisissa.

Muista pilvipalveluista on tietoa muun muassa Verkon uudet välineet -sivustossa.

 

 

Div
classobox

Digiuutiset, elokuu 2017