Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Kun tallennus on valmis, käynnistä "TeamviewerQS.exe".

5. Ohjelman käynnistyessä avautuu alla olevan kuvan mukainen näkymä. Älä kirjoita näkymän tietolaatikoihin mitään!

...