Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätty tietoturva.

...

Kun jaat tiedostoja Googlen tai Microsoftin pilvipalveluistapilvisovelluksista, noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi tietoturvan:

  • Kun jaat tiedoston tai kansion metropolialaiselle (henkilökunta, opiskelija, sidosryhmät ym), käytä hänen Metropolian pilvipalvelutiliään, älä ulkopuolista sähköpostiosoitetta.
  • Käyttöoikeus pilvipalveluihin on jokaisen metropolialsen saatavilla yllä olevan ohjeen mukaan. Mahdollisen ongelman ilmetessä ratkaisu löytyy ottamalla yhteyttä Helpdeskiin. Jos kohtaat ongelman, älä ratkaise sitä jakamalla pilvipalveluista materiaalia Metropolian ulkopuoliseen sähköpostiosoitteeseen.
  • Kun jaat tiedoston tai kansion metropolian ulkopuoliselle yhteistyökumppanille, käytä hänen oman organisaationsa (työpaikkansa tai oppilaitoksensa) sähköpostiosoitetta, älä esim. gmail-osoitetta tai muita henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpostiosoitteita.
  • Älä jaa tiedostoja tai kansioita niin, että kuka tahansa linkin haltija pääsee niihin käsiksi (esim. Microsoftin pilvipalveluissa älä valitse vaihtoehtoa Anyone with the link vaan Specific people tai People in Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy with the link).

Lisää pilvisovellusten tietoturvasta.

.

In English 


Div
classobox

Hyvä tietää

Googlen ja Microsoftin pilvipalvelujen muutoksista ja uusista ominaisuuksista raportoidaan muun muassaDigiuutisissa.

...