Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nouto mistä tahansa Metropolian opiskelijapalveluiden lähipalvelupisteestä niiden aukioloaikoina. Opiskelijapalveluiden aukioloajat

Helpdesk toimittaa salasanan vahtimestarille

...