Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Alkuvalmistelut

Aloitetaan. Samsung tervehtii sinua eri kielillä. Täppää sinista painiketta:

...