Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
classobox

Hyvä tietää

Googlen ja Microsoftin pilvipalvelujen muutoksista ja uusista ominaisuuksista raportoidaan muun muassaDigiuutisissa.Div
classbbox

Digiuutiset

Maaliskuu Syyskuu 2020

  • uutta Googlen ja Microsoftin etätyöskentelysovelluksissa
  • oppimisteknologian trendit


...