Käyttäjätunnus eli käyttöoikeus Metropolian tietojärjestelmiin

Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus nimettyihin tietojärjestelmiin. Käyttöoikeus perustuu käyttäjän asemaan tai tehtävään ammattikorkeakoulussa tai se voidaan erityisestä syystä myöntää ammattikorkeakouluun kuulumattomalle.

Käyttöoikeuden aktivoinnin edellytyksenä on, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttösääntöjä sekä muita käyttöön liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Käyttäjän on etukäteen tutustuttava järjestelmää koskeviin sääntöihin ja määräyksiin.

Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa edelleen. Jos on syytä epäillä salasanan tai muun tunnisteen joutuneen jonkun muun tietoon/haltuun, salasana on vaihdettava tai tunnisteen käyttö on estettävä välittömästi. Salasana on vaihdettava määräajoin ja sen tulee olla vaikeasti arvattava.

Käyttäjätunnuksiin liittyviä ohjeita ja oppaita

User Accounts

Metropolian käyttäjähallintojärjestelmä Amme

Suora linkki järjestelmään

Järjestelmän infosivu

Kirjautuminen Metropolian pilvipalvelujen käyttäjäksi

  1. Google Workspace for Education
  2. Microsoft Office 365 Education