Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arvolipuista yleisesti

Kun lunastat arvolipukkeen, arvolippu kannattaa se ottaa oitis käyttöön, sen lunastamisen jälkeen. PaperCut järjestelmässä arvo eli saldo on sidottu käyttäjätunnukseen. Huom. Metropoliassa käytetty saldo ja HSL:n korteilla oleva saldo ovat kaksi eri asiaa.

Käyttäjän on huolehdittava opintojen päättyessä saldonsa hoitamisesta. Suositus on kaupata jäljelle jäänyt saldo esim. muille opiskelijoille. Metropolia ei hyvitä alle 10€ saldoja käyttäjälle takaisin. Mikäli kyse on suuremmasta saldosta, voidaan saldo palauttaa käyttäjälle takaisin. Tällöin saldosta vähennetään kolme euroa käsittelymaksuja.

Huom! Mikäli olet hankkinut erillisen kopiokortin kirjatosta itsellesi, tulee ko. kopiokortti myös palauttaa Metropolian kirjastoon opintojen päättyessä.

Arvon siirtäminen (myynti)

...