Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty uusi kuva käyttösääntöjen hyväksymisestä

...


 5.   Lue kirjautumisen jälkeen huolellisesti Tietojärjestelmien käyttösäännöt sekä Sähköpostin käsittelysäännöt.

 6.    Klikkaa Hyväksyn käyttösäännöt -painiketta, näin sitoudut noudattamaan Metropolian käyttösääntöjä.  Lue ja hyväksy Metropolian säännöt ja ehdot.

Image AddedImage Removed

7.    Kirjoita kohtaan Uusi salasana vähintään 8-merkkinen salasana. Kirjoita sama salasana uudelleen kohtaan Uusi salasana uudelleen.

...