Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(R=luku, RW=luku/kirjoitus-oikeus)

...


Tarkempi kuvaus eri verkkolevyistä

P:-asema (scratch), opiskelijat, henkilökunta

...

Z:-asema, henkilökohtainen kotihakemisto (ks. tarkemmat tiedot alta)

- kokorajoitukset seuraavasti:

...

- rajaa voidaan perustellusta syystä kasvattaa suuremmaksi. Tee asiasta palvelupyyntö.

   

Kotihakemisto (Z:-asema)

Kunkin käyttäjän henkilökohtainen kotihakemisto näkyy työasemissa Z: -asemana ja Linux-palvelimissa kotihakemistona. Lisäksi sitä voi etäkäyttää portaalin kautta ja ssh/sftp-ohjelmalla shell.metropolia.fi -palvelimen kautta.

...