Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

- uuden priv-kansio luominen tapahtuu palvelupyynnöllä.

  • Otsikoi: Uusi kansio U-asemalle - (laita kansion nimi) PRIV-puolelle
  • Kansion polku, esim: U:\Sote\Priv\
  • Kansion nimi, esim: Sopimukset
  • Kansion omistaja (Tältä henkilöltä pyydetään hyväksyntä jatkossa, jos halutaan lisätä oikeuksia kansioon)
  • Oikeudet kansioon: Kenellä on oikeus päästä ja muokata kansion tiedostoja

...