Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tallentaminen ja tietosuoja

Perehdythän huolellisesti myös tallentamista koskevaan ohjeeseen, jossa kerrotaan tarkemmin myös eri tallennuskohteiden käyttöoikeuksista ja tietosuojasta.

Metropolian verkkolevyt

Metropoliassa on käytössä seuraavat verkkolevyt:

...