Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
classbbox

Tietoteknisiä ongelmia?

Palvelupyynnöt käyttäjätuelle osoitteessa
http://hd.metropolia.fi


Puhelinpalvelu +358 9 7424 6777
ma-pe 8-16

Suljettu 23.12.2020 - 3.1.2021


Palvelupisteet ja aukioloajat

...