Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Div
classbbox

Tietoteknisiä ongelmia?

Palvelupyynnöt käyttäjätuelle osoitteessa
http://hd.metropolia.fi


Puhelinpalvelu +358 9 7424 6777
Testaamme iltapäivystystä 7.9.–1.10.
ma-to 8-19
pe 8-16

Palvelupisteet ja aukioloajat

...