Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttötarkoituksittain

Aakkosjärjestyksessä

Ajanhallinta, projektityö

Henkilöstöhallinto

Ohjelmat kotikäytössä

Julkaiseminen, viestintä

Käyttöjärjestelmät

Opintohallinto, opetuksen yhteiset

Pilvisovelluskokoelmat

Projektinhallinta

Sähköposti, viestintä ja videoneuvottelu

Taloushallinto, yleishallinto

Tietohallinto

Työpöytäohjelmistot


Div
classbbox

Opiskelija, aloita näistä

Opiskelijan selviytymisopas - sähköiset palvelut Metropoliassa

...