Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sähköpostin käyttö ja mahdolliset uudelleenohjaukset päättyvät sillä hetkellä, kun tunnus lukittuu. Opiskelijan tulee ajoissa huomioida sähköpostin käytön päättyminen esim. työhakemuksia tehdessään. Mahdollisesti kannattaa tuolloin käyttää toista, esim. julkisen sähköpostipalvelun osoitetta (Gmail, Hotmail tms.). Tunnuksen lukittumisen jälkeen pääsyä Metropolian sähköpostiin ei enää ole.

Sähköpostien tallentamisohjeet

Kotihakemiston sisältö sekä OMAn työtilojen materiaalit tallennetaan esim. omalle muistitikulle.

...