Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vierailijaverkoissa on käytettävissä kaikki Metropolian julkiset palvelut sekä internetiin seuraavat palvelut:

HTTP, HTTPS, SSH, IMAP, IMAP-SSL, IPSec, RealPlayer, FTP, RTMP, Citrix, SMTPS, XMPP, OpenVPN, Cpanel, Android Market

internet. Vierailijaverkoista ei ole pääsyä Metropolian sisäisiin palveluihin.


Guest network services