Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kaikissa Metropolian toimipisteissä on käytettävissä langattomia verkkoja eri käyttäjäryhmille.

Eduroam-verkko (ohjeet)

 • SSID: eduroam
 • pääsy eduroam-jäsenorganisaatioiden käyttäjätunnuksilla
 • toimii myös useiden muiden korkeakoulujen tiloissa
 • kirjautuminen tunnus@metropolia.fi -muodossa
 • autentikointi 802.1x/PEAP
 • salaus: WPA/TKIP ja WPA2/AES
 • verkon palvelut: internet-yhteys ja Metropolian julkiset palvelut

Metropolian vierailijaverkko (ohjeet)

 • SSID: metropolia-guest
 • pääsy Metropolian käyttäjätunnuksilla sekä vierailijatunnuksilla
 • autentikointi www-selaimella
 • ei salausta
 • verkon palvelut: internet-yhteys ja Metropolian julkiset palvelut

Metropolian sisäinen verkko

 • SSID: metropolia-secure
 • pääsyyn tarvitaan tietohallinnon ylläpitämä laite ja Metropolian käyttäjätunnus
 • autentikointi 802.1x / PEAP
 • salaus: WPA2+AES
 • verkon palvelut: internet-yhteys ja Metropolian julkiset palvelut, sisäverkon palvelut roolin mukaan

Wireless network