Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

Onenote on digitaalinen muistikirja, joka kuuluu Microsoftin sovelluskokonaisuuteen. Onenotella voi kirjoittaa muistiinpanoja ja järjestellä niitä eri muistikirjoihin. Myös verkkosivujen tai niiden osien tallentaminen onnistuu.  Säilöttyä aineistoa voi myös synkronoida eri päätelaitteiden kera. Muistiinpanoihin voi yhdistää ääntä, kuvaa ja videota - jopa taulukkolaskentakaavioita. 

Table of Contents

Ohjeita

Children Display

...