Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

...

Include Page
Include Google Classroom
Include Google Classroom

Käyttökohteita 

  • tehtävien jako - assignments
  • palautteet - feedback 
  • jako 
  • palautteet 
  • projektinhallinta projektinhallinta - project management

Käyttökokemuksia 

"Googlen Classroom — täyttää hyvin — ehdot: eli tehtävien ja tietojen jakaminen sekä palautteen anto, josta pisteet saa suoraan Exceliin.

...