Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


iMac-työasemalla varustettu tarkkaamon tyyppinen musiikkituotantotila on osa studiokokonaisuutta, jota käyttää sekä Metropolian Musiikki että Pop & Jazz Konservatorio. Käyttäjiä max. 4 henkilöä. Tilan käytöstä oppilaitosten kesken on sovittu rootelissa. Näköyhteys studion suureen soittotilaan. Äänieristys ja akustiikka: 57 dB kelluva. Ei box-in-box –rakenteita käytäville päin, mutta esim. lattiassa äänitekniset katkot ja ääneneristysalakatto.


Voit antaa palautetta tilasta osoitteessa https://metropolia.fi/p/ASK14

Ominaisuudet ja välineet:

Dante-verkkovalmius ; Kaiutinkuuntelu ; Wi-Fi

Music Workstation

The studio-type music production space equipped with an iMac workstation is part of a studio set that is used by both Metropolian Musiikki and Pop & Jazz Conservatory. Users max. 4 people. The use of the space between the educational institutions has been agreed in the rotel. Line of sight to the studio's large playing space. Sound insulation and acoustics: 57 dB floating. No box-in-box structures facing the corridors, but e.g. sound-technical breaks on the floor and a sound-insulating false ceiling. (machine translation)


Use the following link to give feedback about space https://metropolia.fi/p/ASK14

Features and equipment:

Dante readiness ; Speaker listening ; Wi-Fi

Include Page
Arabia-image
Arabia-image


Tilatyyppi:
Aineopetustila

Paikkamäärä:
4

Pinta-ala:
16.00m2

Sijainti:
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki ↗️
Soiva
1 .krs


Kalenteri

iFrame
srchttps://www.tietotv.fi/demo/varaukset/kalenteri.html?orgID=metro&taloId=68&h=ASK14
styleoverflow: hidden;border:0;min-height:500px;width:100%;

Tila on henkilökunnan ja opiskelijoiden varattavissa varausjärjestelmän ↗️ tai Tuudo-sovelluksen ↗️ kautta.