Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TÄRKEÄÄ! Ennen asennusta varmista että koneesi on kytketty virtalähteeseen ja että koneellasi on vapaata tallennustilaa käyttöjärjestelmäasennukseen vaadittava tila. 


Install macOS-asennuspainikkeiden nimet voivat vaihdella, ne ovat joko "UPDATE" tai "INSTALL".

Image Added