Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Metropolian palvelin- ja verkkolevyjärjestelmää päivitetään perjantaista 26.11.2020 2021 klo 16.00 alkaen lauantaihin 27.11 klo 20.00 asti.

...