Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Päivitetty.

...

Metropolialla on käytössään Microsoftin ja Googlen pilvipalvelut, joista molemmat sisältävät myös pilvitallennuspalveluita. Pilvipalveluihin tallennettaessa tulee huomioida pilvipalveluiden käyttöehdot, joiden mukaan kaikenlaista materiaalia ei ole luvallista tallentaa pilvipalveluihin.

...