Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

3. Paina laitteen Tulostus-painiketta ja valitse tulostettavat työt ”Valitse ”Vapauta työt” / ”Select jobs” ”Print Release” -toiminnolla. 

Monitoimilaitteiden sijainnit
Miten tulostetaan? Perusohje. 
Lisää tulostusohjeita

...