Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Metropolian opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät palvelua Metropolia-tunnuksillaan. 

Teknistä käyttäjätukea antaa Metropolian tietohallinnon Helpdesk.  

Pedagogista tukea saa Metropolian digimentoreilta (sisäverkko).