Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Team labelin avulla voi ketjuttaa useita Confluencen työtiloja (space) kokonaisuuksiksi, jotka näkyvät wikin etusivulla Team-väliotsikon alla. Esimerkiksi tietyn koulutusohjelman wiki-tilat voidaan team labelin avulla yhdistää toisiinsa.

Työtilan paikallisella adminilla eli hallitsijalla on oikeus antaa wiki-tilalle team label.

Team label annetaan työtilalle seuraavasti:

  1. Browse
  2. Space admin
  3. Edit space labels
  4. Lisää label kenttään Add team label (labeliksi kannattaa esimerkiksi koulutusohjelmien osalta määrittää koulutusohjelman selkokielinen nimi)
  5. Add