Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietohallinnon ylläpitämiin Apple macOS-tietokoneisiin Cisco AnyConnect-client ohjelma asentuu automaattisesti Managed Software Center-ohjelman päivitysten kautta.

...