Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tuubista siirrettävät työtilat avataan OMAssa 246. helmikuutamaaliskuuta.

Käyttöönoton mukana tulevat uudistukset

1 Navigaatio vasemmalle.
2 Työtila luodaan silloin kuin toteutus julkaistaan.
3 Opettajat pystyvät informoimaan, mitä muita työkaluja toteutuksella käytetään.
4 Parannuksia dokumenttien lataamiseen ja syöttämiseen.
5 Viestipalvelu otetaan käyttöön.
6 Asetuksiin pääsee oikeasta yläkulmasta.

Maaliskuun aikana tulevat parannukset ja muutokset

7 Opettajat kykenevät luomaan hakemistoja ja dokumentteja, jotka ovat vain heidän nähtävissään.
8 Opiskelijat saavat viestin, kun tehtävä on arvioitu.
9 Tehokkaampi hakukone.
10 Kalenteriin resurssivaraukset ja tehtävien palautusajankohta.

Lue yksityiskohtainen raportti tulevista työtilojen uudistuksista:
Vanhan ja uuden työtilapalvelun eroja - Differences between the old and new workspaces