Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pyri kuitenkin käyttämään sähköistä tiedonhallintaa. Vähennä paperinkulutusta mahdollisuuksiesi mukaan.
Printing, Copying, and Scanning in General