Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Löydät Apple iPad- tai iPhone-laitteen sarjanumeron helpoiten seuraavilla tavoilla.

 

Mene aloitusikkunaan ja etsi ohjelma "Settings (Asetukset)".

 

Settings-ohjelmasta valitse kohta "General (Yleiset)"

 

General-kohdasta valitse kohta "About (Tietoja)"

Kun painat Serial Number-kohtaa noin 2-3 sekuntia esiin tulee "Copy (Kopioi)"-pomppuvalikko.

Voit näin kopioida laitteen sarjanumeron leikepöydälle lähetettäväksi eteenpäin esimerkiksi sähköpostilla.

 


 

Jos laite on sammutettu tai se ei käynnisty niin sarjanumero on laitteen pohjassa:

 

Image Added