Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Huom! Mikäli olet hankkinut erillisen kopiokortin kirjatosta Metropolian kirjastosta itsellesi, tulee ko. kopiokortti myös palauttaa Metropolian kirjastoon opintojen päättyessä.

...