Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttäjän on huolehdittava opintojen päättyessä saldonsa hoitamisesta. Suositus on kaupata jäljelle jäänyt saldo esim. muille opiskelijoille. Metropolia ei hyvitä alle 10€ saldoja käyttäjälle takaisin. Mikäli kyse on suuremmasta saldosta, voidaan saldo palauttaa käyttäjälle takaisin. Tällöin saldosta vähennetään kolme euroa käsittelymaksuja.

...