Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Arvolipuista yleisesti

arvolippu Arvolippu kannattaa ottaa oitis käyttöön , mahdollisimman pian sen lunastamisen jälkeen. PaperCut järjestelmässä arvo eli saldo on sidottu käyttäjätunnukseen. Huom. Metropoliassa käytetty saldo ja HSL:n korteilla oleva saldo ovat kaksi eri asiaa.

...