Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sähköisiin järjestelmiin liittyvissä ongelmatilanteissa opiskelija voi ottaa yhteyttä osoitteeseen https://hd.metropolia.fi.

Ohjeet tunnuksen lukittumiseen

Ohjeet salasanan unohtumiseen

Tunnuksen lukittuminen

Salasanan unohtuminen

Valmistuminen

 

Students