Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mikäli PDF-tiedostot eivät aukea normaalisti Adobe Reader- tai Adobe Acrobat -ohjelmistoilla, voidaa voidaan ongelma korjata nopealla tavalla.

...